Külastusinfo

Külastamine kokkuleppel.

Töötava veski külastamine:
Grupikülastuse tasu, õpilased, lasteaialapsed, pensionärid - 2,5 eurot/küastaja, miinimumtasu 50 eurot
Grupikülastuse tasu, täiskasvanud - 3 eurot/külastaja, miinimumtasu 50 eurot
Juhukülastus: (Hea tuule korral ning vastavalt mööldri tujule võib näha ka veskitööd):
üksikpileti hind 2 eurot, õpilastele 1 euro, eelkooliealistele lastele tasuta,
perepilet vanem(ad)+lapsed 4 eurot.


´╗┐